REPRESENTATIEVE GEZONDHEIDSBEDRIJVEN

EEN LANG EN GEZOND LEVEN

Een lang en gezond leven. Dat willen we eigenlijk allemaal wel. Er worden veel onderzoeken gedaan op het gebied van gezondheid. Maar wat zijn de juiste (wetenschappelijke) onderzoeken. Hoe kan je gezonder worden, blijven en wat moet je daarvoor doen? Zaken als goede voeding, voldoende bewegen en minder stress staan hoog op de agenda. In Gezond+ kom je alles te weten en wat je wel en niet moet doen om langer, gelukkig en vooral gezonder te leven.

Het percentage mensen in de bevolking dat zich (zeer) gezond voelt is nauwelijks veranderd sinds 1990

PERCENTAGE MENSEN DAT ZICH GEZOND VOELT BLIJFT STABIEL

Het percentage mensen in de bevolking dat zich (zeer) gezond voelt is nauwelijks veranderd sinds 1990. Deze trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking. Het ongestandaardiseerde percentage mensen met een (zeer) goede ervaren gezondheid is tussen 1990 en 2014 wel afgenomen. Dit komt doordat het aantal ouderen toeneemt en ouderen ervaren hun gezondheid minder vaak als goed.

TREND IN OBJECTIEVE GEZONDHEIDSINDICATOREN NIET GEVOLGD DOOR TREND IN ERVAREN GEZONDHEID

Het aantal mensen met een goede ervaren gezondheid is minder afgenomen dan het aantal mensen met meer objectieve gezondheidsindicatoren, zoals lichamelijke beperkingen en chronische ziekten. Tussen 1992 en 2009 nam bij 60- tot 85-jarigen de prevalentie van chronische ziekten en lichamelijke beperkingen toe, maar veranderde het percentage met een slecht ervaren gezondheid niet significant (Galenkamp et al., 2013). Dat trends in verschillende gezondheidsindicatoren niet gelijk opgaan kan mogelijk verklaard worden door effectievere interventies gericht op het verminderen van beperkingen. Ook is mogelijk dat de achterliggende factoren die bepalen hoe we onze gezondheid ervaren door de tijd heen veranderen (Galenkamp et al., 2013).

GEZOND SECTORSPECIALISTEN

WORLD HEALTHCARE FORUM

FLETCHER HOTEL

BELLICON

SMART2MOVE