Bouw+2017-05-15T10:44:17+00:00

Innovatie van levensbelang voor bouw- en infrabedrijven

In een snel veranderende samenleving is innovatie voor bouw- en infrabedrijven van levensbelang. Alleen zo kunnen zij het beste antwoord blijven bieden op de vraag van opdrachtgevers en maatschappij. Vernieuwing staat bij de sector dan ook nadrukkelijk voorop het netvlies. Op allerlei terreinen wordt hard gewerkt aan verandering en verbetering van proces en product.

Definitie bouw

De bouw is de economische sector of bedrijfstak die zich bezighoudt met het produceren van woningen en andere bouwwerken. De kennis die hiervoor nodig is, en de wetenschap die zich daarmee bezighoudt, heet bouwkunde.

Deelsectoren

  • burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) (bouw van woningen, kantoren en dergelijke),
  • grond-, weg- en waterbouw (GWW)
  • installatiebedrijven (elektrische installaties, verwarming en dergelijke)
  • afwerkbedrijven (zoals schilders en stukadoors)

Groei

De bouw was in het afgelopen kwartaal de sterkst groeiende bedrijfstak in Nederland. De omzet stijgt al acht kwartalen achter elkaar en de vooruitzichten zijn ook goed, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek in zijn Kwartaalmonitor Bouw.Het vertrouwen van ondernemers is zelfs groter dan ooit, schrijft het CBS. Ook zijn ze positief over de werkgelegenheid in de bouw, die het afgelopen kwartaal al groeide.

Kerncijfers Arbeidsmarkt van de bouwsector

Werknemers

Werkzame personen, 2015

0
Totaal
0
B&U
0
GWW
0
Gespecialiseerd

Ziekteverzuim

%, excl. ziekte 2e jaar, 2015

0%
Gemiddeld
0%
B&U
0%
GWW
0%
Afbouw

Ongevallen

% met verzuim, 2015